تصویر ثابت

هدایت به بالای صفحه

فخارمنش

مکانی برای یادگیری بیشتر
هرگز با خوک کشتی نگیرید . هر دوی شما کثیف خواهید شد ولی خوک لذت خواهد برد.


امروز اولین روز از باقی عمر شماستیک آموزگار خوب کسی است که به تو کمک می کند تا     آموزگار درون خود   را  کشف کنی.

-------------------------------------------------------------


زمان هدیه بزرگی است هنگامی که برای یک نفر وقت می گذاری قسمتی از زندگیت را برای اوصرف کرده ای که باز پس گرفته نمی شود.دقت کنید! که دارید برای چه کسی وقت می گذارید؟

------------------------------------------------------------------------------------------

کسی که زیاد درباره گناهان فکر کند به سوی گناهان کشانده می شود.امیرالمؤمنین علی (ع)