تصویر ثابت

هدایت به بالای صفحه

فخارمنش

مکانی برای یادگیری بیشتر

برای دانلود کامل برخی از این کلیپ ها به سایت سراج دانش مراجعه فرمائید.

Serajedanesh.ir

ریاضی راهنمایی( متوسطه اول)

بخشی از آموزش حل نامعادله

بخشی از آموزش حل معادله قسمت اول

بخشی از آموزش حل معادله قسمت دوم

بخشی از آموزش حل معادله قسمت آخر (تکمیلی)(کسری و پرانتزدار)

آموزش حل مساله ( چگونه مساله را به معادله تبدیل کنیم)

آموزش مختصر و ساده قدر مطلق

تقسیم عبارت های جبری